Dear customer! If you have any questions or need advice, please contact us: 887-343-219edo@edo-solutions.com
Free delivery from 35,29 €
Save to shopping list
Create a new shopping list

A szerződéstól való elállás

A szerződéstól való elállás
A fogyasztó fogyasztót 30 napos elállási határidő illeti meg. A fogyasztó jogosult 30 napon belül indoklás nélkül elállni jelen szerződéstől. Ha ez idő alatt a fogyasztó tájékoztatta az eladót döntéséről, az elállás hatályos. Az elállási határidő attól a naptól számított 30 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az első tételt fizikailag birtokba veszi.

Ki viseli az áru eladónak való visszaküldésének költségeit?
Az áru visszaküldése a fogyasztó költségére történik. Kivételt képez, ha az eladó nem tett eleget tájékoztatási kötelezettségének, és nem tájékoztatta a fogyasztót arról, hogy a szerződéstől való elállás esetén a szállítási költséget neki kell állnia - ebben az esetben a fogyasztó kérheti a szállítási költség visszatérítését,ebben az esetben a költségek az eladót terhelik.

Ha a visszaküldött áru sérült, vagy olyan használati nyomok láthatók rajta, amelyek túlmutatnak az áru rendeltetésszerű használatán (pl. szétszerelés utáni nyomok, látható saját javítási kísérletek, hiányos áru, hiányos vagy sérült csomagolás az elkerülhetőség ellenére kár, stb.), akkor az eladót kártérítés illeti meg. Az új szabályozás értelmében a fogyasztó felelős azért, hogy csökkentse annak az árunak az értékét, amelytől el kíván állni. De mint már említettük, ilyen kompenzáció csak akkor számítható fel, ha az eladó minden feltételnek megfelelően tájékoztatta a fogyasztót a szerződéstől való elállás jogáról - beleértve az ilyen költség lehetőségére vonatkozó tájékoztatást is.

A fogyasztói jogokról szóló törvény 38. §-a alapján a fogyasztót nem illeti meg az üzlethelyiségen kívül vagy távollevők között kötött szerződéstől való elállás joga azon szerződések esetében, amelyekben a szolgáltatás tárgya nem előre gyártott áru, a fogyasztó specifikációi szerint gyártják vagy egyéni igényeit szolgálják. Áruházunk kínálatában mérere vágott vezetékek, kábelek találhatók.
Honlapunkon ezek listája megtalálható.

Szállítási adatok a visszaküldéshez:

Osieczany 585,
32-400 Myślenice
Polska
edo@edo-solutions.com

pixel